0493-320782          info@reflexzonedeurne.nl        

Klachtenregeling

Indien u om wat voor reden dan ook, niet (geheel) tevreden bent over de gegeven behandeling of over mijn manier van handelen of communiceren, sta ik open voor uw input. In overleg met u zal ik naar een passende oplossing zoeken. 

Vindt u dat uw klacht niet wordt opgelost of voelt u zich niet gehoord, dan kunt u gebruik maken van een klachtenregeling. Ook indien u zich niet in staat voelt de kwestie met mij te bespreken of als de situatie dit niet toestaat kunt u kosteloos een onafhankelijke klachtenfunctionaris inschakelen. Deze ondersteunt u bij het formuleren van uw klacht of onvrede en bij het onderzoeken van oplossingen.

Heeft u hulp nodig of is de kwestie aanleiding om een klacht in te dienen, neem dan contact op met Quasir. 

E-mail: bemiddeling@quasir.nl of telefonisch: 06 4844 5538

Op de pagina nuttige info kunt u doorlinken naar de algemene informatie over klacht- en tuchtrecht zoals die door mijn beroepsvereniging wordt aangeboden.