0493-320782          info@reflexzonedeurne.nl        

ADVIESBUREAU FIGURE VOOR UW WELZIJN & GEZONDHEID

Bij Adviesbureau Figure, gevestigd in Deurne kunt u terecht voor verschillende therapieën en voor advies . Voor zowel lichamelijke als psychisch-emotionele klachten kunt u een afspraak maken. De behandeling is meestal een combinatie van reflexzonetherapie en bioresonantie. De behandelingen worden (gedeeltelijk) vergoed via uw zorgverzekeraar.

Ook voor voedingsadviezen

Tevens kunt u terecht voor voedingsadviezen. Dit kunnen adviezen zijn die te maken hebben met uw klachten. Bij de adviezen wordt rekening gehouden met uw persoonlijke leefomstandigheden, werk en uw huidige eetpatroon. Met kleine, gerichte aanpassingen pakken we uw overgewicht aan. Voor de voedingsadviezen kunt u geen vergoeding via uw zorgverzekering aanvragen.

Bekijk de therapiën

GERTIE VERBAARSCHOT

Na het afronden van de opleidingen voedingsleer en gewichtsconsulent ben ik in 1996 gestart met mijn eigen praktijk Adviesbureau Figure. Ik begeleidde mensen die wilden afvallen in groepsverband of individueel.

Complementaire gezondheidszorg

Complementaire gezondheidszorg had mijn aandacht en ik volgde de beroepsopleiding tot reflexzonetherapeut. In 1999 heb ik mijn opleiding afgerond en kon ik me aansluiten bij een beroepsvereniging. Hierna heb ik nog heel veel bijscholingen en cursussen gevolgd om mijn kennis op peil te houden en uit te breiden en kwaliteit te waarborgen. Dit heeft geresulteerd in een breed pakket van technieken en behandelvormen.

Bioresonantie

Een van de dingen die op mijn pad kwam was bioresonantie. Ik ontdekte de gigantische mogelijkheden hiervan. En merkte bovendien dat deze therapie prima gecombineerd kon worden met de reflexzonetherapie en ben me er verder in gaan specialiseren met uitstekende resultaten.

E.E.N.-therapeut

Eind 2020 heb ik mijn HBO-opleiding tot E.E.N.-therapeut afgerond. Dit is een energetische opleiding die gezorgd heeft voor een verdieping en uitbreiding van mijn kennis en daardoor ook van mijn behandelmogelijkheiden.

HET BEHANDELTRAJECT 

Nadat u een afspraak heeft gemaakt, ontvangt u van mij een intakeformulier en een behandelovereenkomst. Deze vult u in en u stuurt ze terug. Met deze gegevens bereid ik me voor op het eerste consult, waarin we de ingevulde formulieren bespreken en  starten met de behandeling. De duur van het behandeltraject is moeilijk in te schatten en varieert per persoon en per klacht.  Meestal starten we met 3 afspraken met circa 1 tot 2 weken ertussen, daarna wordt de tussenruimte langer. Indien oefeningen of voedingsaanpassingen de behandeling ondersteunen of versterken zullen deze worden geadviseerd en besproken.

Bij aanvang van een consult zal worden gevraagd naar de reactie op de vorige behandeling. Voor zover van toepassing zal altijd mondeling gevraagd worden naar uw toestemming wanneer wordt afgeweken van de oorspronkelijke afspraken over de behandeling. Gezien de werkwijze van Adviesbureau Figure is er van te voren geen vastomlijnd behandelplan. Testresultaten vanuit de bioresonantie bepalen meestal welke behandeling op dat moment het beste past.

Eventuele contra indicaties worden bij het eerste consult doorgenomen. Bij een contra-indicatie wordt niet of aangepast behandeld.

BEROEPSVERENIGING VBAG

Als therapeut ben ik aangesloten bij VBAG = Vereniging ter Bervordering van Alternatieve Geneeswijzen. Een beroepsvereniging staat garant voor een goed opgeleide therapeut die zich bovendien moet blijven bijscholen. De beroepsvereniging stelt eisen aan de praktijk en praktijkvoering en heeft een klachtenreglement waar cliënten hun klachten kenbaar kunnen maken. (zie ook de link bij nuttige info.)

KOEPEL  RBCZ 

Daarnaast ben ik aangesloten bij de koepelorganisatie RBCZ. Dit betekent dat ik als therapeut geregistreerd sta in het openbare register van RBCZ en de beschermde titel Registertherapeut BNG® mag voeren. Bij deze koepelorganisatie is het tuchtrecht ondergebracht.
Deze registratie is een voorwaarde voor zorgverzekeraars om mijn behandelingen (gedeeltelijk) te vergoeden. Voor de hoogte van de vergoeding kunt u het beste uw polis raadplegen.